English (US) | Polski

XXIX Święto Gwary Góralskiej w Łopusznej

Podczas tegorocznego Święta Gwary Góralskiej na scenie GOK-u zaprezentowało się 54 uczestników (37 recytatorów oraz 17 gawędziarzy). Przegląd został przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych (kat. klas 0-III, kat. klas IV-VI, kat. klas VII,VIII- Gim.). Młodych wykonawców przesłuchiwały dwie komisje oceniające.

Komisja podkreśla zadowalający poziom posługiwania się gwarą wśród dzieci i młodzieży biorącej udział w tegorocznym przeglądzie. Widać wzrost świadomości wśród rodziców i nauczycieli dotyczący podtrzymywania i kultywowania gwary podhalańskiej i spiskiej wśród dzieci oraz dbanie o zachowanie jej poprawnej formy. Komisja wyrażą również zadowolenie z faktu, iż dobór repertuaru do wieku uczestników jest odpowiedni, zwraca jednak uwagę na dobór testów pod względem objętościowym, zdarzało się bowiem, iż młodzież prezentowała utwory krótkie. Ważne jest również rozumienie prezentowanego tekstu, ponieważ w przypadku pomyłki lub zapomnienia fragmentu stwarza to możliwość zastąpienia je własnymi słowami. Prosi się również nauczycieli, rodziców oraz opiekunów przygotowujących dzieci do przeglądu aby popracowały z podopiecznymi nad dykcją, oddechem podczas recytacji, emisją głosu oraz nie „zjadaniu” końcówek. Komisja uczula również uczestników i opiekunów na zachowanie autentycznego, pełnego ubioru regionalnego oraz tradycyjnego uczesania dziewcząt.

Komisja dziękuje Gminnemu Ośrodkowi Kultury na czele z Panią dyrektor Józefą Kuchtą za organizację konkursu gwary, którego celem jest krzewienie gwary wśród dzieci i młodzieży.

Protokół znajduje się w załączniku.

Language preference

English (US) | Polski

Album info

Popular tags

Random image

Language preference

English (US) | Polski