English (US) | Polski

Projekt "Małopolski e-Senior" w bibliotekach publicznych

We wrześniu i w październiku 2019 roku na terenie Gminy Nowy Targ realizowany był Projekt "Małopolski e-Senior", prowadzony przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Skierowany był on do osób, które ukończyły 65 lat. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

Szkolenia odbywały się w Bibliotekach Publicznych w : Harklowej, Ostrowsku i Gronkowie.

Podczas szkoleń uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu następujących zagadnień :

Posługiwanie się tabletem i Internetem
Poczta elektroniczna
Skype
Facebook
Aktywność obywatelska online
Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
Podstawa obsługi edytora tekstu
Podstawa obsługi arkusza kalkulacyjnego
Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagranie wideo
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
Zarządzanie swoimi finansami
Rozrywka w Internecie
Kursanci otrzymali bezpłatnie tablety, dzięki którym mogą po skończonym kursie samodzielnie rozwijać swoje umiejętności.

Warto zaznaczyć, iż cykl spotkań organizowanych w bibliotekach publicznych, prowadzonych przez Sylwię Krasińską, spotkał się z bardzo pozytywna opinią uczestników.

W trakcie szkolenia nawiązały się między uczestnikami przyjacielskie relacje, które zaowocowały chęcią dalszego organizowania spotkań we wspólnym gronie. W Bibliotece Publicznej w Harklowej i Bibliotece Publicznej w Ostrowsku utworzono Dyskusyjne Kluby Książki pod nazwami : „Harklowski DKK” i ,,Ostrowski DKK”. Kluby będą działać przy bibliotekach publicznych, mając w perspektywie :warsztaty literackie, rękodzielnicze, spotkania dydaktyczne, a także wyjazdy plenerowe.

Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniach i cieszymy się z możliwości dalszej współpracy w ramach DKK.

Language preference

English (US) | Polski

Album info

Popular tags

Random image

Language preference

English (US) | Polski