English (US) | Polski

IV Przegląd KGW w Łopusznej

GOK Łopuszna 27.10.2019r.Protokół Jury:
Komisja w składzie:
1. Stanisław Łukaszczyk – przewodniczący
2. Katarzyna Dobrzyńska
3. Ewa Iwulska
4. Maria Bednarczyk

po przesłuchaniu 15 Kół Gospodyń Wiejskich prezentujących się w dwóch kategoriach: śpiewie regionalnym i biesiadny: 7 grup – Gronków, Ostrowsko, Harklowa, Nowa Biała, Dębno, Pyzówkai Szlembark oraz scenkach humorystycznych i rodzajowych z życia wsi: 8 grup – Krempachy, Długopole, Rogoźnik, Łopuszna, Waksmund, Obidowa, Morawczyna i Dursztyn.

Jury postanowiło przyznać następujące miejsca:w kategorii śpiewu regionalnego i biesiadnego:

I miejsce – KGW Gronków
KGW Ostrowsko
II miejsce – KGW Harklowa
KGW Nowa Biała
III miejsce – KGW Dębno
KGW Pyzówka
KGW Szlembark

w kategorii scenek z życia wsi lub prezentujących zwyczaj i obrzęd regionalny:

I miejsce – KGW Krempachy
II miejsce – KGW Długopole
KGW Rogoźnik
KGW Łopuszna
KGW Waksmund
III miejsce – KGW Obidowa
KGW Morawczyna
KGW Dursztyn

Uwagi Jury:

Komisja docenia starania i pracę włożoną w przygotowanie, wyreżyserowanie i prezentację programów oraz śpiewów przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Komisja składa serdecznie gratulacje umiejętności scenicznych i wokalnych wszystkich Pań oraz docenia ich zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej i regionu. Członkowie Jury zwracają jednak uwagę aby w przypadku grup śpiewaczych Panie były ubrane w tradycyjne stroje regionalne oraz zadbały o różnorodność ubioru podczas występu (różne kolory spódnic, różne kolory gorsetów, katanek oraz chust góralskich).

Przy prezentacji scenek z dawnego życia wsi warto zadbać również o poprawność ubioru: chustki na głowie podczas wykonywania pracy, podczas prezentacji zajęć codziennych strój powinien być strojem roboczym, nie odświętnym.

Komisja zachęca do sięgania w przygotowywanych programach do dawnych, często niewykonywanych już dzisiaj zajęć, zwyczajów czy obrzędów, dzięki czemu pamięć o nich przetrwa następne pokolenia. Przypomina również, iż śpiew regionalny jest śpiewem dwugłosowym, w którym występuje tylko jeden głos wiodący (pierwszy głos), a wszystkie pozostałe są głosami wtórującymi (drugi głos) warto więc podczas przygotowań programu zwrócić na to uwagę.

Jury proponuje również aby prezentowane scenki humorystyczne oraz obrzędowe były przygotowywane w duchu zasad teatralnych i aktorskich, dialogi na scenie powinien być prowadzony nie do widowni, a pomiędzy aktorami, na scenie winny się znaleźć tylko rekwizyty niezbędne do realizacji przedstawienia, a wypowiadane teksty powinny być mówione głośno i wyraźnie.

Komisja liczy, iż za rok na przeglądzie w Łopusznej spotkamy się w jeszcze liczniejszym składzie.

Każde z Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w Przeglądzie otrzymało pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną.

Language preference

English (US) | Polski

Album info

Popular tags

Random image

Language preference

English (US) | Polski